AtelierIn het atelier wordt gewerkt aan

Mandala's en
Celtic Inspired Design

en

enkele andere creatieve uitingsvormen
die concentratie, meditatie en een spiritueel Bewust Zijn 
kunnen bevorderen.
1e chakra


MANDALA


Een mandala is in principe niets anders dan een cirkel. Het woord 'Mandala' komt van oorsprong uit het Sanskriet, maar is overal ter wereld te vinden. 'Mandala' betekent namelijk: Heilige Cirkel.
Heilige Cirkels vinden we in vele culturen en hebben vaak te maken met healing, religie en rituelen, denk maar eens aan het Medicijnwiel van de Indianen, de stenen cirkels en bomencirkels van de Druïden, maar ook de zandmandala's van de Tibetaanse Boeddhisten, etc. etc..
Het symbool van de cirkel verwijst naar de oneindigheid, een beweging die steeds maar doorgaat, steeds opnieuw, zonder begin, zonder einde, zoals de seizoenen van het jaar, de cyclus van het leven en de dood (reïncarnatie), etc.
Tevens biedt de cirkel een begrenzing.
Deze oneindige beweging en een begrenzing kunnen we als positief ervaren, maar ook als negatief. Denk maar eens aan de vicieuze cirkels waar we in het leven in verzeild kunnen raken, cirkeltjes van gedachtepatronen bijvoorbeeld, waar we maar niet uitkomen, of persoonlijke grenzen die we maar met moeite kunnen handhaven.
Alles heeft positieve en negatieve kanten, het vinden van een gezonde balans is de kunst.
En net daarmee kunnen we ons door middel van het werken met de Mandala bezig houden.
In Mandala-ontwerpen zien we daarbij vaak nog vele andere aanvullende herkenningspunten met allemaal een eigen symboliek, zoals: een duidelijk herkenbaar middelpunt, herhalende motieven, een vorm van symmetrie. Binnen het werken met de Mandala's kunnen we vele richtingen kiezen, na het eigen maken van de basisbeginselen kun je denken aan het uitwerken van chakra's, yantra's, Heilige Geometrie, Graancirkels, Numerologisch Vedische Kristalmandala's, etc. etc.
Afijn, wie het pad van de Mandala heeft ontdekt, kan een leven lang bezig blijven en hoeft zich nooit meer te vervelen en heeft bovendien een belangrijk gereedschap in handen om zich spiritueel verder te ontwikkelen.

Want het werken met de Mandala is meer dan alleen een vaardigheid in tekenen. Het mooie is zelfs, dat je helemaal niet hoeft te kunnen tekenen. Met goede aanwijzingen kan iedereen, die een potlood vast kan houden en een streep kan zetten, zelf een Mandala tekenen. De ene persoon zal mogelijk iets meer moeten oefenen dan de andere, om een bepaald gewenst niveau van uitvoering te behalen.

Je kunt door anderen ontworpen Mandala's inkleuren of schilderen voor rust en ontspanning of om met een bepaalde energie te werken. Het Mandala-tekenen kun je beperken tot het tekenen van mooie ontwerpen, maar je kunt er dus ook meer verdieping in geven. Je kunt het Mandala-tekenen een ervaring laten zijn. Een diep doorwerkende ervaring zelfs. Hoe gevoeliger je van huis uit bent of hoe gevoeliger je je Zijn ontwikkelt, hoe meer je uit het werken met de Mandala kunt halen. Dat varieert van een rust en ontspanning brengende bezigheid, een zelfs meditatieve bezigheid tot een diepgaande spirituele ervaring. Het is aan jou wat jij wilt en hoe jij je verder wilt ontwikkelen.


Dit zijn wat onderwerpen binnen het workshopaanbod van Nymphaea:

 • Mandala's kleuren of schilderen
 • Kleurtechniek en Meditatief Kleuren
 • Meditatieve schildertechniek in gouache
 • Beginselen van het Mandala-tekenen
 • Symbolen in de Mandala
 • Orakelkaarten maken
 • Werken met Chakra's: Chakra's tekenen / schilderen - Westerse wijze
 • Werken met Chakra's: Chakra's tekenen / schilderen - Oosterse wijze
 • Werken met Chakra's: Kosmische chakra's tekenen / schilderen
 • Werken met Yantra's: Yantra's tekenen / schilderen
 • Numerologische mandala's tekenen
 • Astrologische mandala's tekenen
 • Vedische Kristalmandala's tekenen
 • Werken met Heilige Geometrie in de Mandala
 • Werken met Graancirkels

Binnen deze onderwerpen zijn er vele workshops mogelijk.
Als je dat wilt kun je deze combineren met de toepassing van Bloesemtherapie, Spagyriek of Nymphaea Vibrational Healing Essences, het werken met orakelkaarten, meer achtergrondinformatie m.b.t. numerologie en/of astrologie, chakrakleurdiagnostiek, affirmaties, etc. waarmee je je Bewust Zijn en spirituele ontwikkeling stimuleert en/of (zelf)helingsprocessen kunt ondersteunen.


CELTIC INSPIRED DESIGN


Celtic Inspired Design is het Keltisch tekenen en de toepassing daarvan in de Mandala of andere kunstzinnige uitingsvormen, brengt rust en ontspanning en is afgestemd op de moderne tijd en de veranderende trilling van Moeder Aarde. Je vindt er elementen uit oude natuurreligies van onze verre voorouders, maar ook van de Druïden, Wicca en andere paganistische stromingen. Het is meer dan tekenen, kleuren en/of schilderen alleen. Het getuigt gaandeweg van een steeds verder verdiepende verbinding met Moeder Natuur en een spirituele beleving.
Celtic Inspired Design kan een verdieping geven aan het Mandala tekenen of op zich beoefend worden.
Celtic Inspired Design leent zich uitstekend om te combineren met het werken met Keltische orakelkaarten, Bloesemtherapie gekoppeld aan het Keltisch Jaarwiel ter ondersteuning van je spirituele ontwikkeling, het werken met krachtdieren, etc. etc.

Waarom 'Celtic Inspired Design' en niet 'Celtic Design' of gewoon 'Keltisch tekenen'?
Omdat de oorspronkelijke Kelten totaal geen schriftelijke overdracht van kennis hadden, alles mondeling doorgaven, moeten we onze kennis over de kunst van de Kelten afleiden uit de overblijfselen ervan en de overname ervan door de Christenen. Zij namen, in hun kerstening van het Keltische volk, veel over van de oorspronkelijke religie welke zij in hun eigen religieuze denkwijze integreerden. Hoe je daar ook over kunt denken, we danken het wel aan de Christenen dat zij kennis op schrift gingen stellen aangaande de kunstzinnige vormgeving die zij hanteerden, anders was alle kennis met de kerstening verloren gegaan. Onderzoek naar de oude Kelten laat zien dat er veel overeenkomsten zijn met wat de Christenen optekenden en gebruikten, bijvoorbeeld in hun Heilige Geschriften, zoals The Book of Kells of de Lindisfarne Gospels.
Opleving van interesse in paganistische stromingen en speciaal in het Keltische cultuurgoed, maakt dat er nieuwetijdse vormgeving en elementen toegevoegd worden aan oude kennis, evenals er kennis uit andere oude culturen mee vermengt. Niets mis mee in mijn ogen, vooral jezelf laten inspireren en toepassen hoe het bij jou past. Vandaar dat er 'Inspired' tussen staat, 'geïnspireerd'. We kunnen namelijk niet precies zeggen wat 'Keltisch' is en wat niet, wat mij betreft is het meer een gevoel dan een bepaalde definitie.

Een tweede reden om dit gebied van kunstzinnige beoefening 'Keltisch geïnspireerd' te noemen is het feit dat met de kerstening meerdere lijntjes met de spirituele wereld verloren zijn gegaan en daarmee spirituele poorten zijn gesloten. De Christenen hebben hun geloof gericht op één God, een goddelijke energie buiten onszelf, terwijl onze paganistisch Keltische voorouders  gericht waren op meerdere 'Goden' en 'Godinnen' en de hele spirituele wereld en de kwaliteiten die zij in onszelf vertegenwoordigen, onze innerlijke goddelijke energie. Het contact met de spirituele wereld, waardoor een creatieve stroming kan ontstaan en worden onderhouden, leidt ons naar de in-spiratie die mag stromen. Het geeft onze ontwerpen bezieling en onze ervaring meer diepgang.

Dan de Engelse term, waarom niet gewoon 'Keltisch geïnspireerd ontwerpen'. Dat is, omdat er internationaal nog veel meer mensen bezig zijn met de Keltische kunst en ik deel uitmaak van een internationale groep kunstenaars die zich verdiept in de Keltische kunst.
In internationale kringen zet ik er nog 'NL' achter, de internationaal bekende afkorting voor Nederland.
In beide creatieve uitingsvormen, in de Mandala en in Celtic Inspired Design, zit bij Nymphaea een diepgaande onderliggende spirituele betekenis, waarin je gaandeweg steeds meer kennis en ervaring opdoet, naargelang je eigen wensen in ontwikkeling.
Beiden bieden uitdaging tot oefening, oefening van creatieve technieken, eventueel ten dienste van meditatie en een spirituele ontwikkeling.
In de AGENDA vind je meer informatie over activiteiten die bij of door Nymphaea georganiseerd (kunnen)worden.Verder wil ik je verwijzen naar de website 
voor wat inspiratie om alvast zelf mee aan de slag te gaan.